Материали 91-100 от 1338

Сметната палата върховен контролен финансов орган 108 стр.

„Сметната палата – върховен контролен финансов орган”

Технологията на осъществяване на финансовия контрол е аналогична с общовалидната технология на управленския контрол и основно включва установяването на фактическото състояние на дейността по събирането
rusev02
1 0
Разработени теми по трудово право 106 стр.

Разработени теми по трудово право

Предмет и система на трудовото право като правен отрасъл и като наука. Функции. Труд - основна форма на целесъобразна жизнена дейност на човека, изразява се в създаването на материални и духовни блага. Целесъобразна, защото се проявяват разума и волята...
daniche90
0 0
Облигационно право 106 стр.

Облигационно право

Гражданското право като обективно право е съвкупност от пн, които уреждат статута на ГПСУ и всички отношения на правопоставеност между тях с изключение на трудовите и търговските. Под система на ГП се разбира разпределението на гпн по институти и...
ivan40
0 0
Обща характеристика на туристическото право 104 стр.

Обща характеристика на туристическото право

Обяснението на това що е ТП предполага предварително изясняване на явления като "туризъм", "туристическа дейност", "туристически обществени отношения" и пр. За съжаление, няма легална дефиниция за всички тях...
lubega
0 0
Облигационно право 102 стр.

Облигационно право

Облигационното право е необходима съставка на гражданското право. То е една правна форма на стоково-паричните отношения, на възмездната размяна на продуктите на труда. Облигационното право като обективно право урежда облигационни отношения....
lubega
13 2
Развит конспект по история на българската държава и право 99 стр.

Развит конспект по история на българската държава и право

Историята на българската държава и право (ИБДП) е сложна научна дисциплина. Тя обхваща историческото развитие на българското право, както и държавното устройство с различните институции, включително и обичайното право.
nezabravima
23 3