Материали 1-10 от 1338

Естествено и позитивно право 10 стр.

Естествено и позитивно право

Съотошението между естественото и позитивното право е моного дискутиран въпрос в общата теория на правото, в правната философия и изобщо в правната литература. С тази дискусия се търсят отговорите на редица въпроси, поставящи началото на правните...
ivkaas
115 19
Миграционно и бежанско право 10 стр.

Миграционно и бежанско право

Чрез комисаря на ООН за бежанците е възможно едно лице бежанец в една страна да бъде изпратено в друга държава, използва се и термина вътрешно разселване на лица- отиват от едно място на друга, след като са преследвани...
silviQ
93 14
Казус по Гражданскоправни науки 10 стр.

Казус по Гражданскоправни науки

Примерно решение на казус от Кристиан Таков. Много полезно, както за студенти, на които им предстои държавен изпит по Гражданскоправни науки, така и за всички останали студенти по право, които искат да се откъснат за малко от сухата теория.
silviQ
62 14