Материали 81-90 от 1338

Криминалистика 118 стр.

Криминалистика

Криминалистиката е наказателно-правна наука. Основната й задача е в съответствие със своя предмет научно да съдейства на разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона.
nezabravima
0 1
Теми за изпита по Граждански процес в СУ 113 стр.

Теми за изпита по Граждански процес в СУ

ъдебното решение и неговата сила на пресъдено нещо постановяване; видове; стабилитет. глава 18 – чл. 235 – 240.Решението е основният съдебен акт – с него приключва исковото производство. чл. 235 – постановява се след като приключат
aronn
0 0
Разработени теми за изпит по Обща теория на правото 113 стр.

Разработени теми за изпит по Обща теория на правото

Общата теория на правото е обществена, юридическа и в редица аспекти политическа наука. Тя изучава правото и по-специално правните норми - една от много важните разновидности на социалните норми изобщо...
messi
0 0
Правна закрила на интелектуалната собственост 112 стр.

Правна закрила на интелектуалната собственост

К О Н С П Е К Т за държавен изпит по "ПРАВНА ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ" Основи правото Субекти на правото. Понятие. Правосубектност. Субект = носител СУБЕКТ НА ПРАВОТО – отделен човешки индивид или определена форма на социална колек
mOn
1 0
Разработени тeми по Осигурително право 111 стр.

Разработени тeми по Осигурително право

Предмет на оп като правен отрасъл, като наука и учебна дисциплина. Възникване и развитие. Още в първобитното общество, където са се основавали не на законови, а на морални и религиозни задължения – напр. обща издръжка на бременните жени и децата...
messi
0 0