Материали 41-50 от 1338

Лекции по търговско право 175 стр.

Лекции по търговско право

Частното право се разделя на няколко клона. Дуализмът му обаче се проявява в разделението му на ГП и ТП. Има и други отрасли - трудово право, семейно право, но техните особености не позволяват причисляването...
silviQ
16 1
Гражданско - правни науки 165 стр.

Гражданско - правни науки

не притежателни субективни права – възможност носителят им едностранно да въздейства в/у чужда правна сфера. Правното задължение представлява обвързаност да се търпят предизвиканите правни промени от носителя на правото...
admin
3 2