Материали 51-60 от 1338

Право на ЕС 159 стр.

Право на ЕС

Идеята за обединена Европа не е нова. Но едва след Втората световна война става възможно тя да бъде осъществена на практика. До 50-те години на XX в....
ndoe
5 0
Наказателно процесуално право 152 стр.

Наказателно процесуално право

Понятие, задачи и предмет на регулиране. НПП е отрасъл на публичното право и съставлява система от правни норми, които уреждат дейността на участващите в наказателния процес органи и лица и развиващите се помежду им процесуални отношения...
silviQ
2 1
Теми по публично-правни науки 145 стр.

Теми по публично-правни науки

Конституционализмът, като специфично обществено-икономическо учение, възниква и се развива на базата на обществено-политич. отн/я, които в края на ХVІ и нач. на ХVІІ в. изискват вместване в нови юридически форми...
nerven
7 1