Материали 61-70 от 119

Защита на населението при земетресения срутвания кални и каменни лавини 14 стр.

Защита на населението при земетресения, срутвания, кални и каменни лавини

Затрупванията представляват хаотично натрупани едри и дребни отломки от конструкциите на стените, междуетажните покрития, преградите, покривите, санитарно-техническото и технологическото оборудване, мебелите и т. н....
loli
1 1
Ликвидиране на последствията при замърсяване на черно море с нефт и нефтопродукти 10 стр.

Ликвидиране на последствията при замърсяване на черно море с нефт и нефтопродукти

В настоящият курсов проект се прави преглед на петролните разливи и други нефтопродукти в черно море. Посочени са описания на външния вид на нефтените разливи, източниците на замърсяване и последиците за бреговата ивица. посочени са основните процеси...
mOn
6 0
Предмет и задачи на екологията като наука Историческо развитие основни закони и методи на екологията Значение на екологичното образование 9 стр.

Предмет и задачи на екологията като наука. Историческо развитие, основни закони и методи на екологията. Значение на екологичното образование

Развитието на екологията като наука е претърпяло съществени изменения. Немският биолог Ернест Хекел (1843-1919г.) в книгата му "Всеобща морфология на организмите" ,дефинира екологията като самостоятелна биологична наука изучаваща взаимоотношени
mOn
1 0
Ресурси и сигурност 13 стр.

Ресурси и сигурност

Сигурността е всеобща същност и съществуване на материалния и духовния свят, на всички форми на тяхното проявление. Може да се отнесе към системата от категории като движение, пространство, време, енергия, информация. Сигурността е всеобщо...
ndoe
1 0