Материали 1-10 от 2

Рискове и заплахи за националната сигурност и отбрана на република България 21 стр.

Рискове и заплахи за националната сигурност и отбрана на република България

Промяната на глобалната среда за сигурност и динамичната, противоречива и трудно прогнозируема обстановка в световен мащаб налага необходимостта от преоценка на рисковете и заплахите за сигурността на страната...
silviQ
14 2