Материали 41-50 от 119

Деловия бизнес етикет - основа на професионализма 29 стр.

Деловия (бизнес) етикет - основа на професионализма

Как се създава делови имидж? Характеристика на идеалния кариерист/ка. Образът на модерния мениджър. Начини за търсене на добра работа. Съвети, свързани с поведението ни на работното място...
nerven
3 1
Аспекти на управлението на човешките ресурси в банка 31 стр.

Аспекти на управлението на човешките ресурси в банка

За постигане на своите цели всяка организация използва разнообразни ресурси. Те обикновено се обособяват в три основни групи: материални, финансови и човешки ресурси. Управлението на човешките ресурси е основна и най-важната функция на управлението...
cblock
15 6
Аспекти в управлението на човешки ресурси 32 стр.

Аспекти в управлението на човешки ресурси

Настоящата информационна епоха, новата икономика на знанието, глобалната финансова и икономическа криза са предизвикателствата, пред които се изправят практиците и теоритиците в областта на управлението на човешките ресурси...
emoto_92
3 1
Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост 68 стр.

Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост

Общи правила по промишлена, пожарна безопасност и охрана на труда организация на работата в дружеството и по работни места...
silviQ
1 0
Произход на Съвет на Европа Европейската система за сигурност и отбрана 24 стр.

Произход на Съвет на Европа. Европейската система за сигурност и отбрана

Съветът на Европа е създаден на 5 май 1949 г. от 10 страни (Белгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Франция, Холандия, Швеция). През 1949 г. към Съвета се присъединяват Гърция и Турция, а днес организацията има 44 държави...
ndoe
10 1
Българинът и другите представи взаимоотношения и взаимодействия 25 стр.

Българинът и "другите" – представи, взаимоотношения, и взаимодействия

"В Република България всяко лице, принадлежащо към етническо, религиозно или езиково малцинство, има правото да избере дали да бъде третирано като принадлежащо към дадено малцинство или не, ...
emoto_92
2 0