Материали 1-10 от 3

Основни етически категории 17 стр.

Основни етически категории

Историческите паметници, под една или друга форма свидетелстват, че хората винаги са мечтаели и мечтаят за щастлив и благополучен живот, основан на значим смисъл и реализиращ идеалите за добро и справедливост, за вярност и чест, порядъчност...
nerven
0 1
Деловия бизнес етикет - основа на професионализма 29 стр.

Деловия (бизнес) етикет - основа на професионализма

Как се създава делови имидж? Характеристика на идеалния кариерист/ка. Образът на модерния мениджър. Начини за търсене на добра работа. Съвети, свързани с поведението ни на работното място...
nerven
3 1
Етикет и поведение в семейството обществото и при запознанства 23 стр.

Етикет и поведение в семейството, обществото и при запознанства

Етикетът съдържа правилата за поведение и нормите на нравственост. Добротата и внимание, учтивост и вежливост, такт и маниери, уважение и достойнство - това са основните области на поведенческия етикет...
ivan40
8 1