Материали 1-10 от 119

Акумулаторна горивна система Common Rail 28 стр.

Акумулаторна горивна система Common Rail

В сравнение с конвенционалните системи за гориво, горивната система Bosch "Common Rail" (CR) за дизелови двигатели с директно впръскване на горивото осигурява значително по-голяма гъвкавост при адаптирането на горивната система на двигателя...
ivan40
42 4
Аспекти в управлението на човешки ресурси 32 стр.

Аспекти в управлението на човешки ресурси

Настоящата информационна епоха, новата икономика на знанието, глобалната финансова и икономическа криза са предизвикателствата, пред които се изправят практиците и теоритиците в областта на управлението на човешките ресурси...
emoto_92
3 1
Аспекти на управлението на човешките ресурси в банка 31 стр.

Аспекти на управлението на човешките ресурси в банка

За постигане на своите цели всяка организация използва разнообразни ресурси. Те обикновено се обособяват в три основни групи: материални, финансови и човешки ресурси. Управлението на човешките ресурси е основна и най-важната функция на управлението...
cblock
15 6
Българинът и другите представи взаимоотношения и взаимодействия 25 стр.

Българинът и "другите" – представи, взаимоотношения, и взаимодействия

"В Република България всяко лице, принадлежащо към етническо, религиозно или езиково малцинство, има правото да избере дали да бъде третирано като принадлежащо към дадено малцинство или не, ...
emoto_92
2 0
България като външна граница на ЕС 12 стр.

България като външна граница на ЕС

Подобряване на международното митническо сътрудничество, с цел улесняване на търговията и митническите процедури на световно ниво. Агенция митници в България отговаря за събирането на ддс от внос, акцизи и мита...
admin
13 2
Вертикални резервоари за съхраняване на гориво-смазочни материали 10 стр.

Вертикални резервоари за съхраняване на гориво-смазочни материали

Основното предназначение на резервоарите е да се съхранява в тях основната маса нефтопродукти, постъпващи в склада за гориво, като се осигурява количествено и качествено запазване на продуктите и удобството при експлоатация...
silviQ
6 0