Материали 1-10 от 1

Задача по КМЛ 2 стр.

Задача по КМЛ

В пределите на един град се превозва дадена стока от три отправни пункта до три приемателни пункта. Ежедневно се отправят 90 тона стока както следва: от първия пункт – 28т, от втория 30т, от третия 32т....
mOn
125 5