Материали 1-10 от 5

План по управление на качеството на фирма Eмка EOOD 13 стр.

План по управление на качеството на фирма "Eмка" EOOD

Фирма "Емка" ЕООД произвежда кабели и проводници. Нейната продукция намира ни–ша, както на българския, така и на европейския пазар. За да запази тези си добри позиции с го–дини...
emoto_92
33 5
Управление на качеството във фирма СТ ЕООД 14 стр.

Управление на качеството във фирма „С&Т” ЕООД

В последните няколко години, фирмите в България проявяват засилен интерес към въвеждането на системи за управление на качеството и тяхното сертифициране по линия на международните стандарти (ISO 9000:2000)..
admin
42 7