Материали 1-10 от 11

Защита на класифицираната информация в БА с криптографски средства 65 стр.

Защита на класифицираната информация в БА с криптографски средства

Проблемите със защитата на информацията чрез нейното преобразуване, изключващо разчитането й от странични лица, са вълнували човешкия ум от древни времена. Историята на криптографията се равнява с историята на човешкото слово....
the_magicer
0 0
Рискове и заплахи за националната сигурност и отбрана на република България 21 стр.

Рискове и заплахи за националната сигурност и отбрана на република България

Промяната на глобалната среда за сигурност и динамичната, противоречива и трудно прогнозируема обстановка в световен мащаб налага необходимостта от преоценка на рисковете и заплахите за сигурността на страната...
silviQ
14 2
Стратегия за национална сигурност на Република България 18 стр.

Стратегия за национална сигурност на Република България

Политиката на Република България в сферата на сигурността се изгражда върху ценностите на демокрацията, на националната ни култура, правата на човека и гражданина, както и на конституцията на страната и основополагащите актове за гарантиране на...
nezabravima
18 7
Отбранителни действия 11 стр.

Отбранителни действия

Отбранителните операции се провеждат за удържане на район, нанасяне на поражение или унищожаване на атакуващи противникови войски и печелене на време, сили и средства, което да позволи на общовойсковия командир да спечели инициативата и да възобнови...
messi
8 0
Някои класификации на понятието сигурност 20 стр.

Някои класификации на понятието сигурност

Първото десетилетие на новия век е уникален период за националната политика за сигурност, поради това, че открива възможности за осъществяването на идеи с бъдещ ефект за развитието на страната...
ivan40
12 0