Материали 1-10 от 1

Понятие и сделки с търговско предприятие 11 стр.

Понятие и сделки с търговско предприятие

В законодателството и правната доктрина понятието "търговец" се тълкува двузначно: като правен субект, т.е. самостоятелна стопанска организация и като комплекс от хетерогенни елементи, обслужващи дейността на търговеца,т.е. правен обект...
gecata_maina
3 1