Материали 1-10 от 1

Етапи на стратегическото фирмено планиране 9 стр.

Етапи на стратегическото фирмено планиране

Стратегическото планиране е основна във фирменото планиране и водещо в цялостното развитие на стопанската единица. Свързано е с разработването, въвеждането, изпълнението и контрола по реализацията на стратегия и стратегически план за развитието на...
nerven
16 0