Материали 1-10 от 2

Разговорите и преговорите като вербална комуникация в протоколната практика 18 стр.

Разговорите и преговорите като вербална комуникация в протоколната практика

Комуникацията има различни форми, но от гледна точка на протокола вербалната и невербалната комуникативност в най-голяма степен определят степента на успеха при воденето на разгово ри и преговори по време на различните видове посещения....
messi
11 0
Особености на връзки с обществеността 12 стр.

Особености на връзки с обществеността

Понятието връзки с обществеността или "пъблик рилейшънс" произхожда от английски език - "public relations", и е употребено в САЩ през втората половина на миналото столетие. Сравнително по-късно то преминава в много други европейски ези
ivan40
25 1