Материали 1-10 от 1

Аспекти на управлението на човешките ресурси в банка 31 стр.

Аспекти на управлението на човешките ресурси в банка

За постигане на своите цели всяка организация използва разнообразни ресурси. Те обикновено се обособяват в три основни групи: материални, финансови и човешки ресурси. Управлението на човешките ресурси е основна и най-важната функция на управлението...
cblock
15 6