Материали 1-10 от 119

СИСТЕМАТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И ДВОЙНОТО ЗАПИСВАНЕ ПО ТЯХ КАТО ЕЛЕМЕНТИ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО 6 стр.

СИСТЕМАТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И ДВОЙНОТО ЗАПИСВАНЕ ПО ТЯХ КАТО ЕЛЕМЕНТИ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

1.Система на счетоводните сметки: същност, значение, строеж, елементи, водене и приключване; 2.Двойното записване в системата на счетоводните сметки и неговото контролно значение;
legolas
0 0