Материали 1-10 от 10

Административно правна защита на личните данни на гражданите 11 стр.

:Административно правна защита на личните данни на гражданите

От началото на 2002 г. в България действа Закон за защита на личните данни. В периода на едногодишното прилагане на закона възникнаха редица въпроси: Какъв е смисълът на тази защита?
messi
0 1 0
Система за национална сигурност на Република България 33 стр.

Система за национална сигурност на Република България

В днешния свят, актуалните познания за структурата, функционирането и управлението на системата за национална сигурност (СНС) се ръководят от бързи и непредвидими промени в средата на сигурност.
messi
0 0 0
 СЕКСУАЛНОСТ - ЛЮБОВ - БРАК - СЕМЕЙСТВО 19 стр.

СЕКСУАЛНОСТ - ЛЮБОВ - БРАК - СЕМЕЙСТВО

Сексуалността е тема, която вълнува и засяга всеки. От раждането си ние сме сексуално обособени. Раждаме се като момче или момиче и от тук нататък цялото ни съществуване протича под знака на сексуалността. Едно от първите неща, с които се идентифицира
messi
0 0 0
Организация и управление на Логистиката и Транспорта в България 37 стр.

Организация и управление на Логистиката и Транспорта в България

Развитието на логистиката оказва съществено влияние на транспортната политика и структурните изменения в характера на дейността на транспортните предприятия, която в края на 70-те години на миналия век се превръща в основно място за икономически раз-вити
messi
0 0 0
 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 38 стр.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

В началото на 19 век французите разработват първата оптическа телеграфна мрежа, която изпраща 20 думи/сек. В края на 19 век започва изграждането на огромна телефонна мрежа, която използва технология с комутиране на електрически вериги
messi
0 0 0
Киберсигурност под управление на WINDOWS 14 стр.

Киберсигурност под управление на WINDOWS.

Компютърна сигурност е клон на информационната сигурност с приложение в компютрите и компютърните мрежи. Основна цел на компютърната сигурност е защита на информацията и хардуера от кражба и повреждане.
messi
0 0 0
Бяла книга за отбрана-структури на Въоръжените сили Сухопътни войскиВоенновъздушни войскиВоенноморски войски ЛогистикаКомандване и управление 16 стр.

Бяла книга за отбрана-структури на Въоръжените сили (Сухопътни войски,Военновъздушни войски,Военноморски войски, Логистика,Командване и управление).

Бяла книга за отбрана-структури на Въоръжените сили (Сухопътни войски,Военновъздушни войски,Военноморски войски, Логистика,Командване и управление).
0 0 0