Материали 1-10 от 3

Същност на глобализацията глобализацията като обективен обществен процес 16 стр.

Същност на глобализацията. глобализацията като обективен обществен процес.

глобализацията обхваща световното пространство като единна система, в която с помощта на новите средства за комуникация и информация социалните процеси протичат с изключително бързи темпове...
daniche90
16 1
Глобалните проблеми в началото на XXI век и тяхното влияние върху геополитическия процес 12 стр.

Глобалните проблеми в началото на XXI век и тяхното влияние върху геополитическия процес

Глобалните проблеми обхващат природата и човешкото общество на нашата планета и непрекъснато създават опасности за тяхното развитие и съществуване. Международната обстановка в началото на XXI век се характеризира с...
ivan40
13 1