Материали 1-10 от 3

Използуване на инфраструктура на публичния ключ PKI за работа с криптирана информация и електронен подпис Работа със сертификати Използуване на PGP и продукти на Майкрософт 9 стр.

Използуване на инфраструктура на публичния ключ (PKI) за работа с криптирана информация и електронен подпис. Работа със сертификати. Използуване на PGP и продукти на Майкрософт

Глобалното навлизане на компютърните комуникации, налага решаване на проблемите с идентификацията на комуникиращите страни и гарантиране на комуникациите. Системите за доставка на удостоверителни услуги (PKI) решават проблемите на използуването на...
aronn
0 0
Видове мрежи 213 стр.

Видове мрежи

През 1970 година Изследователският отдел на Министерство на отбраната на САЩ (DAPRA) финансира създаването на мрежа с комутация на пакетите (както ще се види по-нататък така работят всички локални мрежи). Основната цел на проекта...
ivan40
10 0