Материали 1-10 от 15

Закони и наредби за опазване на околната среда 25 стр.

Закони и наредби за опазване на околната среда

Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависи нашето здраве и начина ни на живот.Човекът трябва да се грижи за околната среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край на човешкия род....
aronn
0 0
Екологичен мониторинг на община Силистра 15 стр.

Екологичен мониторинг на община Силистра

Природно-географска и административно-териториална характеристика на общината. Област Силистра е разположена в североизточната част на България, на границата с Република Румъния. Тя обхваща източната платовидна подобласт на...
cblock
6 0
Екологични последствия от замърсяването на атмосферата 5 стр.

Екологични последствия от замърсяването на атмосферата

Замърсяването на атмосферния въздух въздейства по различен начин на околната среда: пряко и моментно (смог) или бавно и постепенно, разрушавайки различни жизненоважни системи на организмите и човека...
nerven
3 0
Защита на населението при земетресения срутвания кални и каменни лавини 14 стр.

Защита на населението при земетресения, срутвания, кални и каменни лавини

Затрупванията представляват хаотично натрупани едри и дребни отломки от конструкциите на стените, междуетажните покрития, преградите, покривите, санитарно-техническото и технологическото оборудване, мебелите и т. н....
loli
1 1
Ликвидиране на последствията при замърсяване на черно море с нефт и нефтопродукти 10 стр.

Ликвидиране на последствията при замърсяване на черно море с нефт и нефтопродукти

В настоящият курсов проект се прави преглед на петролните разливи и други нефтопродукти в черно море. Посочени са описания на външния вид на нефтените разливи, източниците на замърсяване и последиците за бреговата ивица. посочени са основните процеси...
mOn
6 0
Предмет и задачи на екологията като наука Историческо развитие основни закони и методи на екологията Значение на екологичното образование 9 стр.

Предмет и задачи на екологията като наука. Историческо развитие, основни закони и методи на екологията. Значение на екологичното образование

Развитието на екологията като наука е претърпяло съществени изменения. Немският биолог Ернест Хекел (1843-1919г.) в книгата му "Всеобща морфология на организмите" ,дефинира екологията като самостоятелна биологична наука изучаваща взаимоотношени
mOn
1 0