Материали 1-10 от 4

Финанси 2 стр.

Финанси

Това е най- старият и несправедлив начин. Всяко физическо лице, навършило определена възраст, се облага с един и същ размер или сума, независимо от имотното и финансовото си състояние. т.е. обектът и субектът на данъка съвпадат...
admin
7 0