Материали 1-10 от 1

Българинът и другите представи взаимоотношения и взаимодействия 25 стр.

Българинът и "другите" – представи, взаимоотношения, и взаимодействия

"В Република България всяко лице, принадлежащо към етническо, религиозно или езиково малцинство, има правото да избере дали да бъде третирано като принадлежащо към дадено малцинство или не, ...
emoto_92
2 0