Материали 91-100 от 119

Основи на международната логистика и международната дистрибуция 10 стр.

Основи на международната логистика и международната дистрибуция

Съвременната международна логистика е парадоксално явление. Това което сега наричаме логистика се е зародило с появата на цивилизацията. Това не е нищо ново. Независимо от това най съвършените постижения на международната логистика са се превърнали в...
gecata_maina
32 1
Обща характеристика замърсяване и опазване на водата 8 стр.

Обща характеристика, замърсяване и опазване на водата

Наличието на вода е една от основните предпоставки за съществуването на живот върху Земята. Водата играе важна роля във всички екосфери. Тя е най-ценният природен ресурс. Световните водни запаси са около 1386млн. км3...
loli
40 3
Психологически профил на личността в бизнеса 11 стр.

Психологически профил на личността в бизнеса

Живеейки, във века на технологиите, във времето на всестранно развиващата се човешка раса ,съвременния бизнес е достигнал нивото, в което на мениджъра, на лидера е необходима специална подготовка по отношение на психологическия им профил....
nerven
41 1
Разговорите и преговорите като вербална комуникация в протоколната практика 18 стр.

Разговорите и преговорите като вербална комуникация в протоколната практика

Комуникацията има различни форми, но от гледна точка на протокола вербалната и невербалната комуникативност в най-голяма степен определят степента на успеха при воденето на разгово ри и преговори по време на различните видове посещения....
messi
11 0
Оперативни програми на ЕС по които работи Р България в областта на отбраната и образованието 14 стр.

Оперативни програми на ЕС по които работи Р. България в областта на отбраната и образованието

Според договора за Европейския съюз, една от основните цели на Съюза е да подпомага "икономическата и социалната кохезия" - тоест да се намалят не равновесията между различните региони и социални групи в ЕС. Това е класическа...
messi
2 0
Държавен бюджет и разходи за националната сигурност 16 стр.

Държавен бюджет и разходи за националната сигурност

В последните години прозрачността на държавния бюджет в България беше на ниско ниво. Проектобюджетите се внасяха в последния момент, често информацията не беше достъпна, освен за народните представители...
ivan40
11 2
Особености на връзки с обществеността 12 стр.

Особености на връзки с обществеността

Понятието връзки с обществеността или "пъблик рилейшънс" произхожда от английски език - "public relations", и е употребено в САЩ през втората половина на миналото столетие. Сравнително по-късно то преминава в много други европейски ези
ivan40
25 1