Материали 71-80 от 185

Криминалистика 22 стр.

Криминалистика

Криминалистиката възниква като самостоятелна наука в края на 19в. Произхожда от науката за наказателния процес. Основоположници на криминалистиката са представители от различни държави – франция, австрия, германия и др. Алфонс Бертальон....
mOn
12 0
Теория на международната трудова миграция 6 стр.

Теория на международната трудова миграция

Неокласическа теория за международната трудова миграция виждането на неокласическата теория гласи, че в основата на международната трудова миграция стоят разликите между страните по равнище на работните заплати...
mOn
8 0
Проблеми на ценообразуването след присъединяването на България към ЕС 13 стр.

Проблеми на ценообразуването след присъединяването на България към ЕС

Материалът е свързан с проблемите на ценообразуването след присъединяването на България към ЕС. За инфлацията в България, за сивата икономика и ниските цени у нас, както и основните недостатъци при използването на еврофондовете....
mOn
11 0
Сливания и изкупувания на бизнес организации 15 стр.

Сливания и изкупувания на бизнес организации

В литературата понятието "сливания на компании" често се употребява в най-широк смисъл, като съединяване, а за детайлизация на процесите от подобен характер се използват различни други понятия....
mOn
1 1
Икономическо развитие на община Нова Загора 8 стр.

Икономическо развитие на община Нова Загора

В стратегията за развитие на община нова загора като отрасли с потенциал за развитие са посочени селското стопанство, транспорта, комуникациите и услугите. Отчитайки специфичните особености на общината...
dannyboy
2 0