Материали 41-50 от 185

Продоволствен проблем и устойчиво развитие 10 стр.

Продоволствен проблем и устойчиво развитие

Продоволственият проблем е най-важният сред глобалните икономически проблеми, особено през втората половина на 20 – ти век и началото на 21–ви, когато населението на планетата ни се увеличава бързо...
silviQ
43 11
Форми на безналични плащания и тяхното счетоводно отчитане 19 стр.

Форми на безналични плащания и тяхното счетоводно отчитане

В исторически аспект възникването на разплащателните операции, осъществявани с банково платежно посредничество, е провокирано от недостига на парите под формата на злато по времето на златния стандарт...
nerven
14 0
Анализ на фирма Нестле България АД 10 стр.

Анализ на фирма "Нестле България" АД

Търговските марки са част от веществените свойства на продуктите, вербалните и физическите следи, помагащи на потребителите да идентифицират продуктите, които търсят и влияе върху техния избор, когато са несигурни...
ndoe
48 4
България в еврозоната- предимства и недостатъци 26 стр.

България в еврозоната- предимства и недостатъци

Еврото (банков код: EUR, валутен знак: €, мн.ч. евро) е паричната единица на Еврозоната, включваща 16 държави от Европейския съюз. То е втората по значение резервна валута, както и втората най-търгувана парична единица в света след американския долар....
mOn
7 0
Маркетингов анализ на МакДоналдс България 22 стр.

Маркетингов анализ на МакДоналдс България

Маркетингов анализ на Мак Доналд България. Маркетингов анализ на Мак Доналд България. Маркетингов анализ на Мак Доналд България. Маркетингов анализ на Мак Доналд България. Маркетингов анализ на Мак Доналд България....
nezabravima
14 6
Съвременни технологии за рециклиране и логистика 3 стр.

Съвременни технологии за рециклиране и логистика

Съвременни технологии за рециклиране и логистика - доклад, представен на упражнения по стопанска логистика, съобразен с лекционния курс по стопанска логистика при проф. Филип Тодоров, УНСС....
nezabravima
19 0
Трудов стандарт за режим на работа Сменен режим на работа 3 стр.

Трудов стандарт за режим на работа. Сменен режим на работа.

Докладът описва същността на трудовия стандарт за режим на работа и сменният режим на работа. Предназначен е за упражненията по дисциплината Трудови стандарти....
gecata_maina
15 0