Материали 1-10 от 5

Проблеми на ценообразуването след присъединяването на България към ЕС 13 стр.

Проблеми на ценообразуването след присъединяването на България към ЕС

Материалът е свързан с проблемите на ценообразуването след присъединяването на България към ЕС. За инфлацията в България, за сивата икономика и ниските цени у нас, както и основните недостатъци при използването на еврофондовете....
mOn
11 0
Политики на развитие на Европейския съюз 4 стр.

Политики на развитие на Европейския съюз

Европейският съюз играе съществена роля в подпомагането на развитието на икономически изостаналите държави. половината от парите, които развитите страни отделят за политика на развитието, идват от...
dannyboy
3 0
Основни етапи на развитие на Европейската общност 6 стр.

Основни етапи на развитие на Европейската общност

Формирането на Европейската общност, от една страна, с закономерен резултат от достигнатата висока степен на международно обединяване и взаимно преплитане на националните производствени процеси на страните-членки, и от друга, израз на...
dannyboy
9 0
Енергийна политика на ЕС 45 стр.

Енергийна политика на ЕС

Енергията е много важна за нашия живот. Разчитаме на нея за транспорт, отопление и охлаждане на домовете си, за работата на заводи, ферми и офиси. Изкопаемите горива обаче са ограничен ресурс и важна причина за глобалното затопляне....
admin
9 3