Материали 1-10 от 1

Състояние и развитие на транспортната инфраструктура на въздушния траснпорт в България 11 стр.

Състояние и развитие на транспортната инфраструктура на въздушния траснпорт в България

Транспортният сектор на България съдейства за икономическото и социалното развитие на страната, осигурявайки ефективен и устойчив транспорт. Неговата мисия е да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки... .
admin
11 1