Материали 1-10 от 185

Анализ на бизнес средата на организацията на примера на Винпром Пещера гр Пещера 69 стр.

Анализ на бизнес средата на организацията /на примера на Винпром Пещера –гр. Пещера/

Развитието на управленската теория във втората половина на 20-ти век е силно повлияно от развитието на общата теория на системите и от ускоряването на научните изследвания и бързото въвеждане ...
wizzair
31 1
Енергийна политика на ЕС 45 стр.

Енергийна политика на ЕС

Енергията е много важна за нашия живот. Разчитаме на нея за транспорт, отопление и охлаждане на домовете си, за работата на заводи, ферми и офиси. Изкопаемите горива обаче са ограничен ресурс и важна причина за глобалното затопляне....
admin
9 3
Духът на капитализма в Израел и България сравнителен анализ 33 стр.

Духът на капитализма в Израел и България – сравнителен анализ

Духът на капитализма в Израел и България – сравнителен анализ. Влиянието на икономическата култура върху развитието. Анализиране на книгата "Нацията новатор". Анализи по Хофстеде...
ndoe
6 0
Бизнес план за изграждане на хотел в областта на алтернативния туризъм в община Ивайловград 31 стр.

Бизнес план за изграждане на хотел в областта на алтернативния туризъм в община Ивайловград

Описание на идеята: целта на настоящия проект е изграждане на база за предлагане на алтернативен туристически продукт в района на град Ивайловград, област Хасково....
mOn
17 4