Материали 1-10 от 185

Чужденецът А Шютс Завръщащият се у дома 7 стр.

"Чужденецът" А. Шютс ("Завръщащият се у дома")

Първата теза на автора е свързана с разликата в нагласите на чужденеца и завръщащият се у дома.Ако първият трябва да се пребори със своите празни предусещания,да навлезе в група,която никога не е била негова и той не познава добре,то завръщащият се у дом
nerven
10 0
Административна принуда 7 стр.

Административна принуда

Принудата е средство за оказване на влияние върху волята на адресатите, метод за външно психическо или физическо въздействие върху съзнанието им. Чрез акта на принуждаване се изключва възможността за избор между отделни проявления...
ndoe
6 0
Алтернативни международни търговки политики 15 стр.

Алтернативни международни търговки политики

Международната търговска политика се осъществява чрез тарифни, нетарифни, индустриални, екологични и други икономически и институционални мерки, които принципно са алтернативни - традиционни протекционистични, либерални и глобално-либерални....
admin
9 0
Анализ на бизнес средата на организацията на примера на Винпром Пещера гр Пещера 69 стр.

Анализ на бизнес средата на организацията /на примера на Винпром Пещера –гр. Пещера/

Развитието на управленската теория във втората половина на 20-ти век е силно повлияно от развитието на общата теория на системите и от ускоряването на научните изследвания и бързото въвеждане ...
wizzair
31 1
Анализ на туризма в България и стратегия за неговото развитие 8 стр.

Анализ на туризма в България и стратегия за неговото развитие

Според закона за туризма, той е съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и други, осъществявани в туристически обекти и насочване към: създаване, предлагане, реализиране и потребление на стоки и услуги....
admin
8 1
Анализ на фирма Нестле България АД 10 стр.

Анализ на фирма "Нестле България" АД

Търговските марки са част от веществените свойства на продуктите, вербалните и физическите следи, помагащи на потребителите да идентифицират продуктите, които търсят и влияе върху техния избор, когато са несигурни...
ndoe
48 4
Аутсорсинг 11 стр.

Аутсорсинг

Като правна категория договорът представлява съглашение между две или повече страни, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Правният мир познава различни видове договори като....
admin
12 0