Материали 1-10 от 3

Насоки за усъвършенстване на производствената структура 2 стр.

Насоки за усъвършенстване на производствената структура

Всяко предприятие се състои от различни по предназначение, вид, брой и начин на изграждане звена (структурни единици). В тях се осъществяват отделни части от протичащия в него процес...
nerven
15 1
Основни функции на предприятието 4 стр.

Основни функции на предприятието

Посредством маркетинговите планови разработки се търси отговор на основните проблеми, от които тръгва бизнес планирането: какво (продукт), колко (продажби), на каква цена и как (дистрибуция, реклама) може да се продаде?....
admin
9 0