Материали 1-10 от 10

Инвестиционна политика в туризма в Испания 7 стр.

Инвестиционна политика в туризма в Испания

Туризмът се явява едно много важно перо в икономиката на една страна. Понятието туризъм – разбираме като пътуване, отдих, почивка. Той играе важна роля не само за икономическата, но и за социалната страна на нещата.
messi
0 0 0
Видове пазарни злоупотреби съгласно българската нормативна уредба 16 стр.

Видове пазарни злоупотреби, съгласно българската нормативна уредба.

Проблемите и последиците във връзка с вредите от пазарните злоупотреби придобиват все по- голяма актуалност. Те биват често дискутирани и анализирани в медийното и научното пространство, което може би се дължи на обстоятелството, че пазарните злоупотреби
messi
0 0 0
КАЗУС НА ТЕМА Икономическият растеж в България 7 стр.

КАЗУС НА ТЕМА Икономическият растеж в България

Всяка икономика има определени производствени възможности, показващи комбинациите от блага, които тя може да произведе с наличните ресурси. Таблицата на производствени възможности показва конкретни съответствия на комбинациите от блага, които може да се п
messi
0 0 0
Платежен баланс на Франция 1995 2004 год 8 стр.

Платежен баланс на Франция /1995 – 2004 год./

Платежният баланс е статистически документ, представен според правилата на счетоводството в две части. Той показва множеството от икономически и финансови операции, представляващи трансфер на собственост между резидентите на една страна, или икономическа
messi
0 0 0
Обща характеристика и същност на круизма Туристически круиз 91 стр.

Обща характеристика и същност на круизма. Туристически круиз

Икономическият подход, насочен към международния туризъм, се основава на методиката, която използва познанието и техниката на икономическия анализ, с цел разработване и въвеждане на стратегии, пригодени към съответните изисквания.
messi
0 0 0