Материали 1-10 от 2223

Платежен баланс на Франция 1995 2004 год 8 стр.

Платежен баланс на Франция /1995 – 2004 год./

Платежният баланс е статистически документ, представен според правилата на счетоводството в две части. Той показва множеството от икономически и финансови операции, представляващи трансфер на собственост между резидентите на една страна, или икономическа
messi
0 0
Обща характеристика и същност на круизма Туристически круиз 91 стр.

Обща характеристика и същност на круизма. Туристически круиз

Икономическият подход, насочен към международния туризъм, се основава на методиката, която използва познанието и техниката на икономическия анализ, с цел разработване и въвеждане на стратегии, пригодени към съответните изисквания.
messi
0 0
Обща социална политика на ЕС и приобщаването на България към нея 15 стр.

Обща социална политика на ЕС и приобщаването на България към нея

С регламентираните в ДЕО (Договор за създаване на Европейската Общност) права за свободно движение на хора, стоки и капитали в рамките на Общността се слага и началото на едно ново сътрудничество в социалната сфера.
messi
0 0