Материали 1-10 от 2115

ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЛАТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ 130 стр.

„ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЛАТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ“

Много предмети са били използвани за пазарна размяна , самите те полезни сами по себе си. Полезни стоки са били придобивани и в замяна на привлекателни обекти, сред които попадат благородните метали .
messi
0 0
ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 45 стр.

„ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Основна цел на настоящото дипломно изследване е да се анализира оценяването на изпълнението на човешките ресурси в организацията от публичния сектор и въз основа на това да се формулират насоки за усъвършенстване в бъдеще.
messi
0 0
Счетоводно отчитане на финансовите приходи 60 стр.

Счетоводно отчитане на финансовите приходи

С помощта на закупените ресурси, тя създава продукция, която продава на пазара и получава приходи. Съотношението между приходите и разходите в баланса на фирмата определя ефективността на нейната дейност.
messi
0 0
ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 85 стр.

„ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Основен фактор за просперитета на организациите и обществото е развитието на човешките ресурси. В съвременността човешките ресурси са признати като най-ценните ресурси, гарантиращи конкурентоспособността на организациите, техния растеж и устойчиво развити
messi
0 0
Предоставяне на услуги от данъчно задължено лице коетоне е установено на територията на страната в съответствие сприложемото законодателство в България 11 стр.

„Предоставяне на услуги от данъчно задължено лице, коетоне е установено на територията на страната в съответствие сприложемото законодателство в България“

Хармонизация на данъчното право. В представения казус сме изправени пред предизвикателството да анализарамехармонизирането на данъчното ни законодателство с изискванията и наложените критериитена Европейския съюз (ЕС).
0 0
Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията 19 стр.

Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията.

Необходимост от наблюдаване на поведението на външните фактори с косвено въздействие върху работата на организацията.
dessimileva
0 0