Материали 1-10 от 7

Търговия с недвижима собственост 15 стр.

Търговия с недвижима собственост

Собствеността е основна икономическа категория, изразяваща отношението на лицата към предметите като свои. Изразява се в съвкупност от права и задължения, носители на които са стопанските субекти и граждани, права на собственика върху вещ по повод...
messi
5 1
Съвременни форми на конкуренция 7 стр.

Съвременни форми на конкуренция

Предметната конкуренция е резултат от това, че фирмите произвеждат на практика идентични стоки, различаващи се единствено по качеството си, или дори имащи еднакво качество. Тази конкуренция понякога се определя като между фирмена....
admin
4 0