Материали 1-10 от 41

България в световното производство и търговия с аграрни стоки маслодайни култури 10 стр.

България в световното производство и търговия с аграрни стоки (маслодайни култури)

Техническите култури имат важно икономическо и социално значение. те се използват като суровина в промишлеността за производство на различни видове изделия. Отрасловата им структура включва отглеждането на хранително-вкусови, лекарствени, маслодайни...
aronn
0 0
Частната търговия - състояние и проблеми в развитието й 97 стр.

Частната търговия - състояние и проблеми в развитието й

Целта на дипломната работа е да очертае проблемните аспекти в дейността на малките и средни предприятия, да синтезира причините за ниската им конкурентноспособност и грешките в системата за стимулиране...
ndoe
0 0
Същност значение функции на търговията на едро 12 стр.

Същност, значение, функции на търговията на едро

Търговията на едро включва всички дейности по продажбата на стоки и услуги, купувани с цел препродажба или за бизнес употреба. Не е търговия на едро дейността на производителите и фермерите, тъй като тя е насочена основно към производството...
dannyboy
0 0
Международен товарен железопътен транспорт 19 стр.

Международен товарен железопътен транспорт

Университет за национално и световно стопанство. Магистърска програма. Специалност икономика на търговията. Учебна дисциплина "Международен транспорт". Международен товарен железопътен транспорт...
lubega
0 0