Материали 1-10 от 5

Диалектика на икономическата база и на политическата правна и религиозна основа 6 стр.

Диалектика на икономическата база и на политическата, правна и религиозна основа

Трудът не само определя всички елементи, съставляващи основата на общественото развитие и ги обединява в определена система, но и сам зависи от тях. Например трудът може да зависи от биологичните особености на хората като елементи на производството...
messi
0 0
Измерители на човешкия капитал на нацията 13 стр.

Измерители на човешкия капитал на нацията

Теорията за човешкия капитал се е зародила още при възникването на класическата икономическа теория през 18 век. Една от дефинициите му го определя като "съвкупността от специфични черти и особености въплътени в служителите на дадена организация...
loli
6 0
Чужденецът А Шютс Завръщащият се у дома 7 стр.

"Чужденецът" А. Шютс ("Завръщащият се у дома")

Първата теза на автора е свързана с разликата в нагласите на чужденеца и завръщащият се у дома.Ако първият трябва да се пребори със своите празни предусещания,да навлезе в група,която никога не е била негова и той не познава добре,то завръщащият се у дом
nerven
10 0