Материали 1-10 от 8

Тридесетгодишната война и Вестфалската система на международните отношения 1618 1648г 19 стр.

Тридесетгодишната война и Вестфалската система на международните отношения (1618 – 1648г.)

Тридесетгодишната война е един от най-сериозните конфликти в ранната съвременна европейска история. Всъщност Тридесетгодишната война е поредица от войни, които бушуват през периода 1618 – 1648г. в Централна Европа, като военните действия се развиват
ivan40
0 0
Обща характеристика на МИО 3 стр.

Обща характеристика на МИО

Съвременните международни икономически отношения представляват динамична, широко диверсифицирана, единна съвкупност от материални връзки, която се формира и развива в съответствие с тенденцията към интернационализация на стопанската дейност...
nezabravima
6 0
Международното разделение на труда и съвременното икономическо развитие 6 стр.

Международното разделение на труда и съвременното икономическо развитие

Прекият характер на въздействието намира израз в размяната на стоки и услуги на световния пазар и може да се нарече ефект на размяната. Този ефект е равен на разликата между условните разходи, които страната би трябвало...
loli
0 0
Основни школи в изследването на международните отношения 6 стр.

Основни школи в изследването на международните отношения

Представя основните идейни направления и школи при изчуването на международната среда и сфрета на международните отношения и външната политика. Определения за идеализъм и реализъм....
nerven
6 0
Тенденции в международната икономическа политика 11 стр.

Тенденции в международната икономическа политика

При глобализацията промените в международната икономическа политика (МИП) на страните се обясняват въз основа на международната финансова икономика и процеса на заместване на банковата посредническа дейност чрез пазарни финансови структури...
nerven
1 0
Икономическото състояние на България и Румъния в периода 1999-2009 17 стр.

Икономическото състояние на България и Румъния в периода 1999-2009

Световната финансова и икономическа криза засегна сериозно българската икономика, която поради отворения си характер, е силно податлива на външни влияния. Кризата разкри наличието на значими структурни проблеми в българското общество...
gecata_maina
1 1
Алтернативни международни търговки политики 15 стр.

Алтернативни международни търговки политики

Международната търговска политика се осъществява чрез тарифни, нетарифни, индустриални, екологични и други икономически и институционални мерки, които принципно са алтернативни - традиционни протекционистични, либерални и глобално-либерални....
admin
9 0