Материали 1-10 от 5

Теория на международната трудова миграция 6 стр.

Теория на международната трудова миграция

Неокласическа теория за международната трудова миграция виждането на неокласическата теория гласи, че в основата на международната трудова миграция стоят разликите между страните по равнище на работните заплати...
mOn
8 0
Аутсорсинг 14 стр.

Аутсорсинг

Аутсорсингът (outsource – от английски език - използване на външни източници или средства) е организационно решение за прехвърляне на някои бизнес дейности на външни изпълнители или части от бизнес процесите на фирмите и предприятията....
nerven
3 2