Материали 1-10 от 2

България в еврозоната- предимства и недостатъци 26 стр.

България в еврозоната- предимства и недостатъци

Еврото (банков код: EUR, валутен знак: €, мн.ч. евро) е паричната единица на Еврозоната, включваща 16 държави от Европейския съюз. То е втората по значение резервна валута, както и втората най-търгувана парична единица в света след американския долар....
mOn
7 0