Материали 1-10 от 2

Разработване на инвестиционни проекти на фирмата и тяхното финансиране 23 стр.

Разработване на инвестиционни проекти на фирмата и тяхното финансиране

Разработване на индивидуални инвестиционни проекти като част от процеса на капиталовото бюджетиране. Капиталовото бюджетиране представлява процес, който започава с търсенето на идеи за инвестиране и завършва със съставянето на портфейл от проекти...
lubega
6 0