Материали 61-70 от 185

Инфлация 6 стр.

Инфлация

Инфлационните проблеми се появяват за първи път през 19 в. Тогава тя е паричен феномен. Това е периодът, в който златните и сребърните монети започват да се подменят със съвременните банкноти и монети...
nerven
0 0
Връзка на икономическата система системен подход - прогнозиране и планиране 3 стр.

Връзка на икономическата система – системен подход - прогнозиране и планиране

Планирането се появява в помощ на човека при решаването на сложни проблеми. Причините за възникване на планирането са непрекъснато променящата се обкръжаваща среда и непрекъснато развиващото се стопанство и неговите елементи...
messi
75 2
Солон 3 стр.

Солон

Солон от Саламин (640 – 560 г.пр.Хр.) е политически деец и поет. Известен е преди всичко като законодател. Пише елегии на политически и социални теми. Произлиза от благородно, но обедняло семейство. Солон се издига до най - високото стъпало ...
messi
2 0
Световната криза - банкова икономическа и финансова 2 стр.

Световната криза - банкова, икономическа и финансова

Глобална нестабилност, апокалиптични фалити, безработица, мрачни прогнози. Така накратко може да бъде описана световната криза. За последните 100 години икономически кризи са се появявали поне 10 пъти в Европа и Азия...
messi
1 0
Метод Ринги 7 стр.

Метод "Ринги"

Науката и практиката предлагат широк спектър от методи за разработване на управленски решения. Класифицират се индивидуални и колективни методи. Метод "Ринги" е един от колективните методи, приема се като класически метод за вземане на управлен
messi
86 2
Измерители на човешкия капитал на нацията 13 стр.

Измерители на човешкия капитал на нацията

Теорията за човешкия капитал се е зародила още при възникването на класическата икономическа теория през 18 век. Една от дефинициите му го определя като "съвкупността от специфични черти и особености въплътени в служителите на дадена организация...
loli
6 0
Международното разделение на труда и съвременното икономическо развитие 6 стр.

Международното разделение на труда и съвременното икономическо развитие

Прекият характер на въздействието намира израз в размяната на стоки и услуги на световния пазар и може да се нарече ефект на размяната. Този ефект е равен на разликата между условните разходи, които страната би трябвало...
loli
0 0
Икономиката на държавите от европейския съюз 15 27 стр.

Икономиката на държавите от европейския съюз 15

Появата на ЕС се свързва със създаването през 1952 година на първата европейска общност, а именно Европейската общност за въглища и стомана. Пет години по-късно през 1957 година е създадена Европейската икономическа общност, на чиято основа се създава...
loli
1 0
Паричен съвет в Литва 27 стр.

Паричен съвет в Литва

Литва, официално Република Литва (на литовски lietuva или lietuvos respublika) е държава в Североизточна Европа. Най-голяма e от трите балтийски държави. Столицата й е град Вилнюс. Територията й е разделена на 10 окръга, които от своя страна...
loli
6 0