Материали 91-100 от 185

Административна принуда 7 стр.

Административна принуда

Принудата е средство за оказване на влияние върху волята на адресатите, метод за външно психическо или физическо въздействие върху съзнанието им. Чрез акта на принуждаване се изключва възможността за избор между отделни проявления...
ndoe
6 0
Икономика на държавите от Еврозоната 13 стр.

Икономика на държавите от Еврозоната

Идеята за обединение на европа е свързана с постигането на единна стабилна и бързо развиваща се икономика. В този смисъл страните от континента са постигнали най-висшата форма на икономическа интеграция в лицето на Еврозоната. По своята същност тя...
ndoe
0 0
Парична политика на Европейския съюз 11 стр.

Парична политика на Европейския съюз

Европейската централна банка (ЕЦБ) започва реално да изпълнява функциите на Централна банка от 1 януари 1999 г. С началото на третия етап на икономическия и валутния съюз в Европа. От този момент националните централни банки (НЦБ) на страните, участващи..
ndoe
0 0
БРИК и Русия 3 стр.

БРИК и Русия

Абревиатурата БРИК е акроним от имената на Бразилия, Русия, Индия и Китай. самото понятие БРИК е въведено през ноември 2001 г. от Джим О"Нийл, анализатор от инвестиционната компания Голдман Сакс /една от най-старите инвестиционни банки в света...
ndoe
5 0
Същносттa на ангажираността поуки от областта 10 стр.

Същносттa на ангажираността: поуки от областта

Ангажираността е една иключително привлекателна идея. Смятаме, че интуитивно разбираме нейното значение и вярваме, че това ни помага да обясним поведението на хората на работното място...
ndoe
9 0
Казус по макроикономическа теория 13 стр.

Казус по макроикономическа теория

През 30-те години на миналия век икономиките на повечето от развитите западни страни се характеризират със значително намаляване на равнището на производството, с понижаване на равнището на цените и с увеличаване на нормата на безработица...
ndoe
4 0