Материали 81-90 от 185

Ролята на държавата в икономиката 6 стр.

Ролята на държавата в икономиката

Има ли място държавата във функционирането на икномиката? Проф. д. ик. н. Васил Манов пише своята монография, озаглавена "Ролята на държавата в икономиката" в момент, когато цивилизованият свят е изправен през необуздана икономическа и финансов
dannyboy
8 0
Политики на развитие на Европейския съюз 4 стр.

Политики на развитие на Европейския съюз

Европейският съюз играе съществена роля в подпомагането на развитието на икономически изостаналите държави. половината от парите, които развитите страни отделят за политика на развитието, идват от...
dannyboy
3 0
Основни етапи на развитие на Европейската общност 6 стр.

Основни етапи на развитие на Европейската общност

Формирането на Европейската общност, от една страна, с закономерен резултат от достигнатата висока степен на международно обединяване и взаимно преплитане на националните производствени процеси на страните-членки, и от друга, израз на...
dannyboy
9 0
Отраслова структура на икономиката на община Дупница 8 стр.

Отраслова структура на икономиката на община Дупница

Промишлеността, заедно със строителството, принадлежи към сектор "индустрия". Представена е от поделенията на добивната, преработващата промишленост и производството и разпределението на електроенергия, газ и вода....
dannyboy
9 0
Форми на платежния баланс 6 стр.

Форми на платежния баланс

Платежният баланс е дневник за записване на транзакциите на страна с останалия свят. Той съхранява информация за нейните международни парични операции и е в основа за анализ на външноикономическата й политика. Тъй като плащанията...
dannyboy
2 0
Духът на капитализма в Израел и България сравнителен анализ 33 стр.

Духът на капитализма в Израел и България – сравнителен анализ

Духът на капитализма в Израел и България – сравнителен анализ. Влиянието на икономическата култура върху развитието. Анализиране на книгата "Нацията новатор". Анализи по Хофстеде...
ndoe
6 0