Материали 31-40 от 185

Световната финансова криза и влиянието й върху икономиките на балканските страни Мерки срещу кризата 20 стр.

Световната финансова криза и влиянието й върху икономиките на балканските страни. Мерки срещу кризата.

Финансовите кризи се класифицират по различни начини от изследователите. Една част от учените, посветили свои трудове на изследваната материя, разглеждат финансовите кризи като цяло...
gecata_maina
0 0
Характеристика на електронната търговия Сравнение с традиционната търговия силни и слаби страни Интернет електронна търговия състояние и перспективи 9 стр.

Характеристика на електронната търговия. Сравнение с традиционната търговия – силни и слаби страни. Интернет електронна търговия – състояние и перспективи.

В днешно време, в следствие на бързото навлизане на Интернет в ежедневните дейности на населението, е от съществено значение компаниите да имат разработена стратегия за развитие на електронна търговия....
ivan40
2 0