Материали 61-70 от 1122

Развитие на туристически продукт и маркетинг на дестинация Велинград 8 стр.

Развитие на туристически продукт и маркетинг на дестинация Велинград

Цeлтa нa нacтoящaтa разработка e дa прeдcтaви тeкущoтo cъcтoяниe, тeндeнциитe и прoблeмитe нa Oбщинa Велинград и възмoжнocтитe, кoитo cъщecтвувaт зa прeвръщaнeтo му в aтрaктивeн туриcтичecки цeнтър...
ndoe
0 0
Казус по информационно осигуряване в туристическата дейност 13 стр.

Казус по информационно осигуряване в туристическата дейност

Туристическият бизнес в настоящия момент е много привлекателен по някои основни причини, а именно, че сега и занапред той ще бъде един от приоритетните в развитието на страната ни;в международен аспект е налице нарастващо търсене на туристическите...
rusev02
0 0
Информационни системи в туризма 91 стр.

Информационни системи в туризма

Целта на настоящата дипломна работа е в резултат на наблюденията в практиката и проведения анализ да се посочат областите на приложение на информационните технологии в управлението на туризма...
rusev02
0 0
Културен туризъм в селища с уникални природни исторически и архитектурни забележителности Боянската църква 74 стр.

Културен туризъм в селища с уникални природни, исторически и архитектурни забележителности (Боянската църква)

Настоящата дипломна работа има за цел да представи маркетингово проучване на избран туристически обект (в случая Боянската църква), като място за развитие на културен туризъм в България....
daniche90
0 0
Обществено развитие и култура на Япония 19 стр.

Обществено развитие и култура на Япония

Япония е страна на контрастите, уникалната и източна култура запазила традициите си през векове на воини, окупации и съумяла някак си след всичко това да бъде една от най модерните страни във почти всички икономически...
rusev02
0 0
Правен режим на конкуренцията Възникване и развитие на конкурентното право 9 стр.

Правен режим на конкуренцията. Възникване и развитие на конкурентното право.

Правен режим на конкуренцията. Възникване и развитие на конкурентното право. Монополно и господстващо положение. Концентрация на стопанската дейност. Нелоялна конкуренция. Комисия за защита на конкуренцията...
ndoe
0 0