Материали 1-10 от 1123

Готварска книга или наставления за всякакви гозби 252 стр.

Готварска книга, или наставления за всякакви гозби

Технологията, използвана в българската национална кухня, не се различава много от прилаганата в много страни по света (варене, печене, задушаване, пържене, паниране и пр.). Съществуват обаче варианти, които...
lubega
6 0
Туристическа политика и тенденции за развитие в туризма на Италия 159 стр.

Туристическа политика и тенденции за развитие в туризма на Италия

Целта на туристическата политика се състои в трайното гарантиране на възможности за активно физическо и психическо възстановяване на хората, общуването на все по-широки слоеве от населението с незасегната от човека природна среда.....
lubega
0 2
Спортна анимация в туризма 154 стр.

Спортна анимация в туризма

Когато туризмът се разглежда като част от човешката дейност, извършвана през свободното време, и се възприема в обратния смисъл на понятието работа (бизнес), се разбира, че туризмът е част от сложния процес за възстановяване на жизнения потенциал...
ivan40
9 0
Сравнителен анализ на конкурентоспособността на морските туристически дестинации 144 стр.

Сравнителен анализ на конкурентоспособността на морските туристически дестинации

Туристическата индустрия би могла да се представи като група от конкуренти, произвеждащи материални блага и услуги, които се съревновават директно едни с други...
nerven
0 0
ОСОБЕНОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО И НАГЛАСИТЕ НА ЯПОНСКИТЕ ТУРИСТИ ПРИ ИЗБОР И ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 123 стр.

ОСОБЕНОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО И НАГЛАСИТЕ НА ЯПОНСКИТЕ ТУРИСТИ ПРИ ИЗБОР И ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

България и Япония са туристически страни. Въпреки това туристическият обмен между тях е малък и все още недобре изследван.
messi
6 0