Материали 1-10 от 1123

Маркетингова стратегия и мениджърска концепция на хотел Амфибия 57 стр.

Маркетингова стратегия и мениджърска концепция на хотел “Амфибия”

1.Описание на бизнеса 2.Анализ на средата 3.SWOT- анализ 4.Оценка на пазарните сегменти 5.Маркетингов микс 6.Планиране развитието на хотел "Амфибия" и формулиране мисията, целите ...
gecata_maina
57 9
Съвременни тенденции в развитието на медиите Концентрация на медиите Политически и икономически 8 стр.

Съвременни тенденции в развитието на медиите. Концентрация на медиите. Политически и икономически

Медийните продукти имат особено значение за днешното общество. Медийното стопанство е доставчик на целева информация за частни лица, предприятия или политици. На основата на голямото значение.....
admin
93 9
Изготввяне на туристическо пътуване с обща цена 33 стр.

Изготввяне на туристическо пътуване с обща цена

Туристическа агенция „Europe Travel” организира екскурзия по маршрута София-Загреб-Инсбрук-Залцбург-Виена-София.Екскурзията е с преобладаваща динамична част и е с продължителност 6 дни....
admin
51 8
Курсова работа за проведен летен стаж 6 стр.

Курсова работа за проведен летен стаж

Международен колеж Албена. Курсова работа за проведен летен стаж. Задачи за разработване: 1. Регион – история, географски дадености, климат, икономика, население. 2. История и седалище на фирмата-собственик. 3. Описание и категоризация на обекта. 4. О
mOn
263 7