Материали 1-10 от 130

Туристически обект Природозащитен център Пода Бургас 6 стр.

Туристически обект: Природозащитен център „Пода“ Бургас

ПЗЦ“ПОДА“ лежи на един от най-оживените прелетни пътища на птиците в Европа – „Виа понтика“. Уникалното разположение посетителския център в най-западната точка на цялото Черноморско крайбрежие е причина потоците от птици мигранти над ПЗЦ „ПОДА“ да са особ
pandeon
0 0
Психологическа характеристика на австрийците 4 стр.

Психологическа характеристика на австрийците

Познаването на особеностите в националната психика на различните народи често пъти може да се окаже разковничето към решаването на редица проблеми, които възникват при обществата, консултирането и най-вече обслужването на туристите...
messi
0 0
ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ РЕСУРС ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 31 стр.

ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ – РЕСУРС ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Нарасналата загриженост хората към запазване на културната наследственост поражда един нов тип туризъм – а именно културният туризъм.
messi
3 0
Културния туризъм в Несебър 5 стр.

Културния туризъм в Несебър

Венеция – Несебър Кой са основните проблеми от гл.т. на развитието на културния туризъм в Несебър? Аргументи от гл. т. на теоретичните постановки за развитието на градски туризъм в обект на ЮНЕСКО. Кой са общите проблеми и кои частни?
mari_angelova
15 5
Анализ на туризма в България и стратегия за неговото развитие 10 стр.

Анализ на туризма в България и стратегия за неговото развитие

В наши дни туризмът в света е мощен фактор за социално – икономическо развитие. Ролята му на икономически и социален феномен и го нарежда сред най-важните отрасли в страната...
nerven
3 0
Традиционна Българска сватба реферат по Културна и туристическа анимация 3 стр.

Традиционна Българска сватба (реферат по Културна и туристическа анимация)

При извеждането на невестата от бащиния й дом нейните дружки й разплитат косите, сресват ги и ги сплитат отново, огласяйки стаята с обредни плачове и песни. Младоженецът бива ритуално обръснат от приятелите си, дори да е все още голобрад.
loli
15 0