Материали 1-10 от 61

Стратегически подходи за развитие на културния туризъм 52 стр.

Стратегически подходи за развитие на културния туризъм

Сфера на взаимодействие "социокултурна среда - туризъм"; социокултурна среда и устойчиво развитие; туристическа интерпретация на антропогенните ресурси; културно наследство...
dannyboy
0 0
Информационни системи в туризма 91 стр.

Информационни системи в туризма

Целта на настоящата дипломна работа е в резултат на наблюденията в практиката и проведения анализ да се посочат областите на приложение на информационните технологии в управлението на туризма...
rusev02
0 0
Културен туризъм в селища с уникални природни исторически и архитектурни забележителности Боянската църква 74 стр.

Културен туризъм в селища с уникални природни, исторически и архитектурни забележителности (Боянската църква)

Настоящата дипломна работа има за цел да представи маркетингово проучване на избран туристически обект (в случая Боянската църква), като място за развитие на културен туризъм в България....
daniche90
0 0
Велико Търново средище на културен туризъм 83 стр.

Велико Търново – средище на културен туризъм

Мястото на културата в модерното общество е предмет на непрестанни разисквания и дискусии, което от една страна обуславя актуалността на разглежданата проблематика, а от друга безспорно налага изясняването на нейната същност и ролята й...
gecata_maina
0 1
Състояние ефективност и перспективи за развитие на кооперативния туризъм в България 60 стр.

Състояние, ефективност и перспективи за развитие на кооперативния туризъм в България

Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа изсилваща се конкурентна среда. Това е резултат от съществуващите военни огнища, противопоставяне между отделните народи и религиозни общности, появата на...
cblock
0 0
Стратегия за развитие на туризма в град Добрич 66 стр.

Стратегия за развитие на туризма в град Добрич

Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа изсилваща се конкурентна среда. Това е резултат от съществуващите военни огнища, противопоставяне между отделните народи и религиозни общности...
ivan40
0 0
Културен туризъм и туризъм в селищата с уникални забележителности 88 стр.

Културен туризъм и туризъм в селищата с уникални забележителности

Целта на дипломната работа е да се направи теоретичен и аналитичен анализ на културния и историческия туризъм в страната, като на тази база се изведат основните тенденции за подобряване ефективността на туристическите ресурси в тези области...
aronn
0 0
Анализ и развитие на културния туризъм на дестинация по примерана град София 77 стр.

Анализ и развитие на културния туризъм на дестинация (по примерана град София)

Целите на дипломната работа са свързани с теоретичното и практическо изясняване и анализиране същността на културния туризъм в България и в частност културния туризъм в София...
cblock
0 0
Състояние тенденции и проблеми на туристическото развитие в община Белоградчик 72 стр.

Състояние, тенденции и проблеми на туристическото развитие в община Белоградчик

Туризмът е признат за една от най-динамичните бизнес сфери в света и засяга всички аспекти на обществения живот – икономическа, социална, политическа и духовна...
lubega
0 0