Материали 1-10 от 58

Розовата долина 39 стр.

Розовата долина

Розовата долина е област в България, намираща се южно от Стара планина и северно от Сърнена Средна гора, получила названието си в средата на 19-ти век от традициите в отглеждането на маслодайна роза.
0 0
Правен режим на конкуренцията Възникване и развитие на конкурентното право 9 стр.

Правен режим на конкуренцията. Възникване и развитие на конкурентното право.

Правен режим на конкуренцията. Възникване и развитие на конкурентното право. Монополно и господстващо положение. Концентрация на стопанската дейност. Нелоялна конкуренция. Комисия за защита на конкуренцията...
ndoe
0 0
Организация и структура на управлението на туристическото предприятие 10 стр.

Организация и структура на управлението на туристическото предприятие

Организация и структура на управлението на туристическото предприятие. Функции на управлението на туристическото предприятие. Методи за управление на туристическото предприятие. Модели и методи за вземане на решение...
dannyboy
0 0
Теория за конкуренцията Ситуации на конкуренция 14 стр.

Теория за конкуренцията. Ситуации на конкуренция.

Теория за конкуренцията. Ситуации на конкуренция. Ситуации, породени от потребностите, интересите, ресурсите, производството и икономическите резултати. Информационно осигуряване на решаването на ситуации...
gecata_maina
0 0
Оценка на конкурентоспособността на туристическите дейности 17 стр.

Оценка на конкурентоспособността на туристическите дейности

Оценка на конкурентоспособността на туристическите дейности. Критерии и показатели за конкурентоспособност на туристическия продукт. Критерии за сложност, творческа активност, дисциплина и интензивност на труда...
rusev02
0 0