Материали 1-10 от 20

Управление на хотелиерството 3 стр.

Управление на хотелиерството

Туризма в Б-я през последните год.на тоталитарен режим нс централизираното планирани бяха постигнали значит.успехи,както в вътр.така и в м/ународ.туризъм.Бълг.м/унар.туризъм реализира сега валутните си приходи основно от морски туризъм...
gecata_maina
2 0
Хигиена на заведенията за хранене и хранително законодателство 6 стр.

Хигиена на заведенията за хранене и хранително законодателство

Санитарно-хигиенни изисквания относто терена, строителството на заведения за хранене и развлечения, транспорта и съхранение на кухненската продукция. Санитарно-хигиенен режим....
gecata_maina
10 0
Туризъм пищови 2 стр.

Туризъм (пищови)

Класификацията на екскурзиите се състои в разпределението им по групи и видове и отделянето на основните черти, определящи характера на подготовката и провеждането им....
ndoe
5 0